سه جزء روشنایی یک محیط

این نور به طور یکنواخت در فضا پخش می شود به طوری که کل فضای اتاق را روشن می کند.این نوع نور معمولا توسط منبعی که در بالای اتاق قرار می گیرد و یا منبعی که می تواند نور را به همه ی جهات پخش کند، تولید می شود.

We launched our LED filament bulb range a few months ago, so we thought we’d write a post to explain more about these bulbs, what makes them unique and how do LED filament work.

FOR THE ARTEMIDE SHOWROOM OF CORSO MONFORTE, PHILIPPE RAHM HAS DESIGNED THE INSTALLATION “SPECTRAL LIGHT”, A PROJECT WHICH EXPLORES THE BREAKDOWN OF THE LIGHT SPECTRUM AND ITS EFFECTS ON MEN, PETS, AND PLANTS,

💡 ضریب نمود رنگ یا CRI چیست؟

ضریب نمود رنگ یا همان CRI در واقع نشان دهنده ی تعداد رنگ های تشکیل شده توسط یک منبع نوری است و بازه ی آن بین ۰ تا ۱۰۰ تعریف می شود. فقط نور خورشید دارای نمود رنگ ۱۰۰ می باشد.
Color Rendering Index = CRI