لاله زارنو، بین کوشک و منوچهری، نبش کوچه مصباح کریمی، فروشگاه سارام
ایمیل: info@bulblondon.ir
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۱۲۰۴۴