۴ رنگ از پیش تعریف شده

رنگهای سفارشی نامحدود

[vc_counter count=”157″ title=”توسعه” size=”small” color=”custom” custom_color=”#90d65e” number=”1″]
[vc_counter count=”932″ size=”small” color=”custom” title=”فتوشاپ” custom_color=”#fb8c00″ number=”2″]
[vc_counter count=”804″ size=”small” color=”custom” title=”فتوگرافی” custom_color=”#4f87ef” number=”3″]
[vc_counter count=”458″ size=”small” color=”custom” title=”گرافیک بالا” custom_color=”#795548″ number=”4″]
[vc_counter count=”260″ size=”small” color=”custom” title=”پژوهش” custom_color=”#e91e63″ number=”5″]
[vc_counter count=”613″ size=”small” color=”custom” title=”مبارزه کردن” custom_color=”#ffc107″ number=”6″]

پیشوند و پسوند

[vc_counter count=”26″ title=”هزینه متوسط ” size=”medium” color=”primary” number=”0″]
[vc_counter count=”87″ title=”بازخورد مثبت” suffix=”%” size=”medium” color=”secondary” number=”0″]
[vc_counter count=”600″ title=”پروژه های تکمیل شده” size=”medium” color=”primary” number=”0″]
[vc_counter count=”241″ title=”وزن ثابت” size=”medium” color=”secondary” number=”0″]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *